Polityka prywatności

Specjalistycznego Centrum Medycznego OMEGA Katarzyna Ochnik Sp. z o.o.Privacy Policy

Polityka prywatności Specjalistycznego Centrum Medycznego OMEGA Katarzyna Ochnik Sp. z o.o. (dalej: SCM OMEGA) NIP 9721304976, REGON 384922727, KRS 0000815326. Naszym priorytetem jest ochrona Twojej prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Pacjentów i Klientów o tym, jak gromadzimy, używamy i chronimy ich dane osobowe podczas korzystania z naszych usług medycznych.

§ 1. Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji i korzystania z naszych usług medycznych, możemy zbierać różne kategorie danych osobowych, takie jak Twoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o Twoim stanie zdrowia i wyniki badania. Dane te przekazujesz dobrowolnie w celach medycznych i administracyjnych, jako niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas usług. Gromadzimy te dane w celu świadczenia usług medycznych oraz w celach administracyjnych i ewentualnej komunikacji z Tobą, a administratorem powierzonych danych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne OMEGA Katarzyna Ochnik Sp. z o.o. Możemy również zbierać inne dane osobowe, które dobrowolnie nam udostępniasz podczas wizyt, konsultacji medycznych, rejestracji wizyt online lub kontaktu telefonicznego.

§ 2. Wykorzystanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mogą być one przetwarzane w celu diagnozy, leczenia, monitorowania stanu zdrowia, wystawiania recept, zarządzania umów medycznych oraz w celach statystycznych i badawczych, zawsze z uwzględnieniem ochrony Twojej prywatności. Przetwarzanie danych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników medycznych i podmiotów, które są niezbędne do świadczenia usług medycznych.

§ 3. Udostępnianie danych osobowych

W przypadku konieczności świadczenia usług medycznych, możemy udostępnić Twoje dane osobowe odpowiednim pracownikom medycznym, laboratoriom diagnostycznym lub innym podmiotom medycznym współpracującym z nami w zakresie wykonywania usług medycznych oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym uprawnionym organom państwowym. Jednakże, nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych osobowych.

§ 4. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Zapewniamy, że nasze systemy są regularnie monitorowane i aktualizowane w celu minimalizacji ryzyka. Pracujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

§ 5. Prawa użytkownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Masz prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw lub w celu realizacji tych praw, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

§ 6. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub jeśli jest to konieczne dla ochrony naszych praw lub rozstrzygania sporów. Po upływie okresu przechowywania, Twoje dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte lub zanonimizowane. Termin przechowywania danych wynika z regulacji prawnych dotyczących świadczenia usług medycznych.

§ 7. Zewnętrzne witryny i usługi

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do zewnętrznych witryn lub usług, które nie są objęte naszą Polityką Prywatności. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych stron trzecich przed korzystaniem z nich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności ani treści tych zewnętrznych witryn.

§ 8. RODO
(Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

SCM OMEGA działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami RODO, w tym zasadą legalności, uczciwości i przejrzystości przetwarzania danych. Zapewniamy również, że Twoje prawa wynikające z RODO są w pełni respektowane.

§ 9. Administrator danych osobowych

SCM OMEGA działa jako administrator danych osobowych, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie, przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że nasze działania w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody lub w celu wykonania umowy, do której jesteś stroną, lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.

§ 11. Pliki cookies i technologie śledzenia

Nasza witryna internetowa może korzystać z plików cookies i innych technologii śledzenia w celu poprawy działania witryny, analizy ruchu na stronie i dostarczania spersonalizowanych treści. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu zbierania anonimowych danych statystycznych. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, jednakże niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać poprawnie bez plików cookies.

§ 12. Zmiany w Polityce Prywatności

Nasza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach przetwarzania danych. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Polityki Prywatności w celu zapoznania się z jej aktualną wersją.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Dziękujemy za zaufanie i wybór Specjalistycznego Centrum Medycznego OMEGA Katarzyna Ochnik Sp. z o.o.