Fizjoterapia Domowa

Forma fizjoterapii skierowana do pacjentów:

 

 •  z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu,
 •  w stanach po zatorach mózgowych,
 •  po udarach krwotocznych mózgu,
 •  po urazach do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego 5 stopnia w skali Rankina (nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 •   z uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,

Poradnia Biedrusko

ul. Zjednoczenia 6/97

Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

Rejestracja:

Osobiście: 9.00 - 17.00
Telefonicznie: 9.00 - 17.00

Specjaliści: 61 812 70 26

 •  z chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, stwardnieniem rozsianym  SM, polineuropatią, neuropatią,
 •  z kolagenozami (np. toczeń układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe),
 • z przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi,
 • z chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu do 6 miesięcy po operacji,
 • z urazami kończyn dolnych do 6 miesięcy po urazie,
 • osoby w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Domowa wizyta fizjoterapeutyczna ---- 150 PLN