Nasi fizjoterapeuci w trosce o jak najbardziej satysfakcjonujące rezultaty terapeutyczne przywiązują ogromną uwagę do podwyższania swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności przydatnych podczas pracy z pacjentem. Uwzględniając indywidualny stan, możliwości i oczekiwania pacjenta wykorzystują odpowiednie metody pracy, wśród których można wymienić:

  • Terapia Manualna, czyli manualna praca na tkankach, takich jak powięź, mięśnie, stawy, podczas której fizjoterapeuci na podstawie wywiadu i badania cielesnego starają się dotrzeć do źródła problemu pacjenta. Dzięki wykorzystaniu precyzyjnych i bezpiecznych technik mobilizacyjnych podczas terapii w krótkim czasie osiąga się bardzo dobry efekt leczniczy taki jak: zniesienie dolegliwości bólowych, poprawa ruchomości danego segmentu, przywrócenie równowagi mięśniowo-powięziowej. Natomiast utrzymanie efektu terapeutycznego możliwe jest przez realizowanie zadania domowego polegającego na wzmacnianiu i stabilizowaniu określonych grup mięśniowych indywidualnie opracowanymi ćwiczeniami.
  • Metoda PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe)

Metoda skierowana głównie do pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, urazach mózgowo-czaszkowych, z dystrofią mięśniową, SM – stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, czy z chorobami móżdżku), której głównym celem jest przywrócenie funkcji z życia codziennego, takich jak ubieranie się, mycie, chodzenie itp., rozumianych jako pewien trójpłaszczyznowy wzorzec ruchowy przez wykorzystanie odpowiednich technik przeciwbólowych, rozluźniających, stabilizujących, uczących ruchu i koordynacji.

  • Terapia McKenzie (Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia)

Metoda wykorzystywana do badania, leczenia i profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa.
Badanie przeprowadzane jest w oparciu o szczegółowy wywiad i badanie kliniczne, na podstawie którego określa się program postępowania leczniczego. Terapia opiera się głównie na ćwiczeniach wykonywanych samodzielnie przez pacjenta w bezbólowym zakresie ruchu, w określonym kierunku z odpowiednią częstotliwością i ilością powtórzeń. Ważny aspekt stanowi również edukacja pacjenta i stosowanie się do zaleceń, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka ponownego przeciążenia kręgosłupa.

  • Stabilizacja centralna i obwodowa

Ćwiczenia ukierunkowane na wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za stabilizację lokalną i globalną, niezbędną w przypadku utraty motorycznej kontroli w konsekwencji wypadków, urazów, ale również występującej przy zespołach bólowych stawów związanych z ruchowymi schematami kompensacyjnymi powodującymi przeciążanie określonych tkanek, co skutkuje dysbalansem mięśniowym.

  • Kinesiology Taping (Plastrowanie dynamiczne)

Metoda, w której wykorzystywane jest sensoryczne działanie plastra, o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Plaster jest źródłem bodźców wyłączenie mechanicznych, co oznacza, że nie jest nasączony żadnym lekiem. Poprzez zastosowanie odpowiedniej aplikacji osiąga się efekt odciążający, korygujący, stabilizujący, drenujący. Stanowi idealne uzupełnienie terapii manulanej.

  • Masaż głęboki

Masaż głęboki, w porównaniu z masażem klasycznym, jest silniej odczuwany przez pacjenta. Ruch prowadzony jest wolniej, z większym i głębszym naciskiem, który koncentruje się na strefach napięcia i bólu. Fizjoterapeuta wykonując ten rodzaj masażu wykorzystuje techniki z rozluźniania mięśniowo-powięziowego, masażu tkanki łącznej czy też terapii punktów spustowych. Masaż ten ma doskonałe właściwości przeciwbólowe, a jego działanie rozluźniające jest o wiele szybsze i efektywniejsze niż w przypadku zastosowania masażu klasycznego.

  • Drenaż limfatyczny (manualny)

Wykorzystując odpowiednie manualne techniki drenujące wpływa się na usprawnianie krążenia limfy, dzięki czemu zapobiega się chorobom wynikającym z obrzęków zastoinowych, zapalnych i chłonnych, będących jednym z objawów w przebiegu chorób reumatologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, a także będących skutkiem urazu, dłuższego unieruchomienia czy operacji.

KONTAKT

Suchy Las

61 652 34 80

Koziegłowy

519-360-276
Nieprawidłowe dane